Barion Pixel nuuvella

Második és harmadik pillér

Még mindig az A kezdeményezés című íráshoz kívánom csatolni ezt az írást, mint egy több lábon álló rendszer második és harmadik pillérének az ismertetése. Az ideális vagyonkezelés több összetevővel rendelkezik, hogy a lehető legkisebb legyen a vagyonvesztés kockázata. Az első pillér esetén is fennáll a vagyonvesztés lehetősége, láttunk már bankcsődöket, és ilyen esetben az állami garancia csak minimális, tehát indokolt a más vagyonkezelési módok igénybevétele is. Érdemes megjegyezni, hogy egy 75 évre tervezett vagyonkezelésnél nem kell nagy induló megtakarítás az első pillérhez, tehát a bankbetéthez akkor, ha sikerül elfogadható kondíciókat kialkudni. Nyilván lehet feltétel is az adott pénzintézetben meghatározott mértékű üzletrész, vagy részvénycsomag kötelező fenntartása a futamidő végéig, de ez már a harmadik pillér része.

Ha a vagyonkezelés indításakor rendelkezésre állt nagyobb összeg, akkor viszonylag egyszerű a második és harmadik pillér elindítása. Ha egy család csak az első pillérre, tehát a bankbetétre alapozott, vagy csak annyi induló vagyon volt, hogy ezt lehetett csak elindítani, akkor sincs gond, erre is lehet alapozni a további pilléreket. Ehhez még csak nem is kell hitelfelvétel, sokkal jobb a engedményezés. Ez a lehetőség az esetleg más módon indított vagyonkezelés arányainak módosítására is alkalmas. Mégis milyen értékkel lehetne engedményezni? A 75 éves futamidő második ütemének, tehát az 50 év végén egészen jelentős megtakarítási összegek állnak elő, ami több, mint ami az akkor élő generációk tagjai közötti felosztással egyénenként szükséges lenne, így már ehhez a még mindig lekötött vagyonrészhez is lehet engedményezést meghatározni. Egyúttal a család ilyen lépéssel dönthet úgy is, hogy nem további vagyonkezelést indít az új engedményezés útján, hanem például egy korábban titkolt új családtagnak különít el így vagyoni lehetőséget. Vagy a családtagokat valamilyen módon támogató személyek részére történik meg az akár csak minimális mértékű elkülönítés engedményezés útján, mondjuk a jó szándék ellentételezéseként. A kulcs motívum, egy gondolatkép lehetne ehhez a fajta elkülönítéshez, ami az lenne, hogy a tető meg van indulva. Ez azt jelentené, hogy az adott pillér esetén a hozamokkal, és kivétekkel együtt figyelembe vehető határidős vagyoni lehetőség mértéke megugrott, nem kicsit. Vagyis nincs értelme fukarkodni, ideje másokért is tenni valamit, a leendő örökösök nem lesznek felzaklatottak a fejlemények után. Egyúttal ez egy hasznos, és jól működő modell is lehet az ő részükre is. Ez a modell megmutatja, hogy hogyan helyezzék hosszútávra biztonságosan a felesleges vagyoni lehetőségeiket.

A bankbetét adott határidejű egyenlegéhez címzett engedményezés az árutőzsde határidős üzleteihez hasonlóan alakítható ki, bár nyilván pénzügyi szakember kell ahhoz, hogy megállapítsa az egyes ügyletek valós ellenértékét. A legegyszerűbb esetben csak olyan mértékű engedményezés köthető meg, amit a végső futamidő végén ellentételeznek, így nem kell azt nyilvántartani, hogy a köztes időszakok kivétei esetleg fedezni kötelesek-e valamilyen engedményezést, és azt sem, hogy az ilyen kivétek már terheltek-e vagy felhasználható a családtagok javára. Az időszakonként esedékes kivéteknél keletkező pénzfelesleget inkább a második, és harmadik pillér alapjaiba célszerű bevonni.

A második pillér az ingatlanok útján történő vagyonkezelés, esetleg luxus autókkal vegyesen, ha garantálható, hogy az autók olds mobilként történő megőrzése a cél, nem kihordás alapú elhasználása. Itt a vagyonkezelés futamideje lehet azonos a bankbetét futamidejével, természetesen a leendő örökösökre bízva, hogy ki kívánják-e vonni a pénzt a futamidő végén. Ezt a vagyonkezelést már ismertettem, csak néhány megjegyzést fűznék hozzá. A vagyonszerzés itt csereügylettel történhet úgy, hogy egy közösen kialkudott értéket állapítanak meg a felek induláshoz, és ez az értéket kell megfizetni a vagyonkezelés indításához. A bevitt pénzeszköz alapján a vagyonkezelést végző újabb ingatlant szerez, vagy ha van szabadon álló vagyonrész, ami nem valaki más érdekében történő vagyonkezelést érint, akkor csak egy ingatlanokkal kapcsolatos engedményezés megkötése a következő lépés. Konkrétan az újonnan szerzett ingatlan, és meglévő ingatlanok esetén is egy engedményezés garantálja, hogy öröklésen keresztüli vagyoni lehetőségek után is érvényesíthető legyen a követelés. Ideális az olyan állapot, amikor a vagyonkezelő bizonyos ingatlanjainak a tulajdonosa egy betéti társaság. Ekkor a társaság képviselője a teljes vagyonával is felel a követelésekért. A hosszú idejű vagyonkezelés végén pedig a betéti társaság felel a engedményezés beváltásáért, nem egy esetleg elhalálozással szerződési felelősséget vesztő magánszemély. Ebben az ügyletben ha nem készpénz vesz részt, akkor például lehet ellentételezés kölcsönös engedményezés, például a bankbetét terhére, természetesen vagyonegyeztetéssel. Hangsúlyozni kell, hogy a második pillér csak a szokásos ingatlanárakon keresztüli felértékelődésre, és az ingatlanok értékőrző szerepére épít, nem cél, hogy a vagyonkezelés bérleti díjak útján is jövedelmet biztosítson. Bár ha van a rendszerben ilyen, akkor az továbbvihető például a harmadik pillérbe, nyilván a vagyonkezelő saját hasznára, vagy egyéb megállapodások alapján más kedvezményezett hasznára. A kölcsönös engedményezéseknél nyilván mindkét fél figyelembe veszi, hogy a másik befektetésnél lehet akár teljes vagyonvesztés is. Ingatlanok esetében ha csak portfólió jellegű vagyonkezelés folyik, akkor nyilván megosztva a kockázatot a többi ingatlan között, és átlag vagyonnal kalkulálva. Betéti társaság helyett lehet vagyonkezelő alapítvány is, de családi méretekben talán jobb a betéti társaság, mert itt nincs minimum vagyon előírva. Ebben a vagyonkezelési módban is lehet kedvezményeket bevezetni, például a kölcsönös engedményezésnél elérhető magasabb részarányért cserébe a vagyonkezelést kérő család egy meghatározott tagja részére lehet biztosítani dedikált ingatlant bérleti díjért cserébe, ami ha üzleti célú ingatlan, akkor ki lehet nevezni az adott személyt kizárólagos üzemeltetőként. A bérleti díjat pedig felírva egy adott időszak befizetéseiként, például 2-3 vagy 5 év távlatára, be lehet számítani egy újabb kölcsönös engedményezésnél extra százalékpontokként. Így a kifizetett díjat lényegében vissza lehet juttatni a vagyonkezelést kérő családhoz, de azt akár csak részben, be lehet vinni az üzemeltető részére történő más vagyonkezelésbe is, például a harmadik pillérbe. Itt is lehet elkülöníteni vagyonrészeket a vagyonkezelő családját, vagy más kedvezményezettjét támogató személyek részére, ütemezett esedékességgel akár. További lehetőség lehet kölcsönös engedményezésnél olyan dedikált ingatlan biztosítása, amit az üzemeltető megvásárol ütemezett kifizetéssel, jövőbeli értéken, a kölcsönös engedményezés ügyletén keresztül például a bankbetét hasonló időszakánál figyelembe vett vagyonrész, mint vételár ellenértékével. Ez az árutőzsdei határidős ügyletek mintájára, csak hosszú távú ügyletként, és a vételárat is határidős tranzakcióként átadva. Ha a bankbetét oldalán a határidő nem a végső futamidő vége, akkor természetesen csak vagyoni lehetőségként beszámítva értendő a vételár, de ebben az esetben a vételár egy befektetési lehetőség szerzése is egyben az ingatlanos szemszögéből, hiszen az tovább kamatozik, rendszeres kivéteket biztosít neki, így ez fel is értékeli a vételár fizetőképességét. Vagyis az ingatlan jövőbeli értékénél ez kedvezménynek számíthat. További kedvezmény lehet, ha az üzemeltető vállalja, hogy akár támogatások bevonásával, vagy akár csak a leendő bevételekből munkát biztosít az ingatlan tulajdonosának a családtagjai részére. A kedvezmény függhet a munkaviszony hosszától.

A harmadik pillér a tőzsdei vagyonkezelés, kiegészítve devizabetétekkel. Mindez lehet, hogy több vagyonkezelő útján valósulhat meg. Ha van olyan családtag, aki tartósan külföldön él, akkor ő lehet a devizabetétek vagyonkezelője. A devizabetétetek esetén ha nem közeli családtag a vagyonkezelő, akkor talán engedményezéssel biztosíthatóak, de itt is bevonható vagyonkezelőnek betéti társaság. Belföldi magánszemély nem birtokolhat jelentős mennyiségű devizát, de társaságokra ez a megszorítás nincs, ha jól tudom. Nyilván valamilyen gazdálkodást is folytatnia kell a társaságnak, minimum ingatlan bérbeadást, de ezt jogban járatosabb személy jobban tudja. A tőzsdei vagyonkezelés pedig lehet vegyes. Értéket képviselő részvények lehetnek a csomag meghatározott részét kitevő papírok, olyanok amelyeknél várható év végi kifizetés, és nem feltétlenül az árfolyam növekedés jellemzi ezeket. Másik részük meg a lehetőségek szerint. Itt viszonylag magas kockázat is van, de lehet itt is hosszú távú vagyonkezelést kialakítani, hogy elkerülhető legyen a pánikeladás. Itt ha van olyan hozam, amit ki lehet venni, akkor azt lehet a családtagok támogatására fordítani, ha ez szükséges, mert például a bankbetét még nem képes fedezni a 2 idősebb generációnak szükséges havi támogatást. Ha nem szükséges a családtagok támogatása, akkor lehet újabb részvények vásárlására fordítani, de lehet bizonyos időszakonként átvinni belőle az ingatlan alapú vagyonkezelésbe is, akár itt is kölcsönös engedményezéssel.

Negyedik pillér lehet támogatók bevonása úgy, hogy a vagyonkezelést végző család is felajánl vagyonkezelési lehetőséget, és a támogató is valamilyen módon hozzájárul az érintettek javára. Itt lehet azt is jutalmazni, hogy valaki jelentősebb vagyoni lehetőségekről lemond az utódai, vagy a többiek javára. Szintén ez a pillér lehet extra szolgáltatások nyújtásáért felelős, mint például a családtagok tanítása, részükre munkahelyi tapasztalat átadása, vagy speciális képességek előhozása, esetleg tudatosítása. Van aki jogi területre fogékony, van akit az informatika világa vonz, lehet más terület, vagy képesség is, és mindez egy adott család kedvezményezettjei számára biztosítható vagyoni lehetőségek ellenében is.

Összefoglalva, ha valaki csak bankbetéttel indult, és hosszú távú lekötésként, akkor sincs baj, engedményezéssel szerezhet részt más vagyonkezelésekben is. Ez pedig indokolt is.

Tetszett a történet?

0 0

Regisztrálj és olvasd Carl Peter Bowman 54 történetét!


  • 1199 szerző
  • 783 órányi történet
  • Reklámmentes olvasási élmény
  • Ingyenesen olvasható történetek
  • Napi szabadon olvasható merítés a Nuuvella Sunrise-on


Már van Nuuvella felhasználóm.

Carl Peter Bowman

Második és harmadik pillér

Műfaj

bejegyzés

Olvasási idő

7 perc

Nyelv

magyar

Támogasd a szerzőt

A Nuuvellánál hiszünk abban, hogy az íróink közvetlen támogatásával hozzájárulhatunk ahhoz az anyagi biztonsághoz, amely mellett a szerző 100%-ban a munkájára koncentrálhat.

Az alábbi csúszkával be tudod állítani, hogy mennyi pénzzel kívánod támogatni Carl Peter Bowman nevű szerzőnket havi szinten. Ez az összeg tartalmaz egy 100Ft-os előfizetési díjat is, amelyért cserébe a szerző összes tartalmát korlátozás nélkül olvashatod a Nuuvellán.

600 Ft

Támogatom

Bejelentkezés / Regisztráció

Kérjük, jelentkezz be a folytatáshoz! Bónusz: regisztrált felhasználóként korlátok nélkül olvashatod a Nuuvella Sunrise aktuális számát!