Barion Pixel nuuvella

Szerzőkre vonatkozó felhasználási feltételek

Általános szerződési feltételek

1. Bevezető rendelkezések

1.1. A jelen Általános szerződési feltételek (továbbiakban ÁSZF) a Publio Kiadó Kft. (székhely: 9178 Hédervár, Kont István utca 2., adószáma: 23757679-2-08, cégjegyzékszáma: Cg.08-09-025609, képviseli: Alcser Norbert ügyvezető) mint szolgáltató (továbbiakban Nuuvella) a Nuuvella portál szolgáltatását az oldalon regisztráló és publikáló íróknak (továbbiakban írók) a szolgáltatást az alábbi feltételekkel biztosítja. Az író az oldalon történt regisztrációjával elfogadja az alábbi Általános Szerződési feltételeket és azt magára nézve kötelezőnek veszi.

1.2. A Nuuvella célja a Nuuvella portál, működtetése, fejlesztése és népszerűsítése. Célkitűzése, hogy portálja olyan multimédiás online tartalomszolgáltatásként működjön,
ahol a jelentkezett írók szabadon publikálhatnak
az olvasók támogatások, előfizetésük mellett szabadon olvashatnak
az adományozók szabadon támogathassák az általuk kiválasztott szerzőt, írót a honlap működésének megfelelően.

1.3. A Nuuvella a Támogatások gyűjtésére honlapot hozott létre és tart fenn a következő URL címen: http://www.nuuvella.hu (továbbiakban Honlap). A Támogatások fogadásának megvalósításában a 3.4. pontban felsorolt külső technológiai és pénzügyi szolgáltatók működnek közre, így Kedvezményezett – a Barion rendszeren keresztül, a fizetéshez használt bankkártya lejárati idején kívül (év és hónap) – bankkártya- és bankszámla adatokat nem gyűjt.

A Nuuvella a szolgáltatását az olvasók irányába havidíjas rendszerben végzi.

2. A szerződés létrejötte

2.1. Az író és a Nuuvella között a szerződés az író regisztrációjával és e feltételek elfogadásával jön létre.

2.2. Az író kijelenti, hogy cselekvőképességében nem korlátozott természetes vagy jogi személy.

2.3. Az író vállalja, hogy személyi adataival “validálja” és igazolja személyi azonosságát. Amíg ez nem történik meg, addig az adományokat nem fogadhatja.

2.4 Az író vállalja, hogy a validálás során létrehoz egy Barion fiókot, ahova a Nuuvella a támogatásokat utalhatja.

3. A szerződés tárgya és tartalma

3.1. A Nuuvella célja, hogy segítséget nyújtson a nuuvellán publikáló szerzőknek a fentebb részletezett célkitűzése megvalósításához.

3.2. Az olvasó az adott szerzőt egy általa meghatározott összeggel támogathatja. A támogatási összeg azonnal megjelenik az író Nuuvella számláján.A támogatással egyidőben az olvasó előfizet az író oldalára, ahol hozzáférést kap a nem ingyenes tartalmak olvasásához.

3.3. Az olvasók által adott támogatást havonta egy alkalommal az író által megadott Barion számlára a Nuuvella - a jutalékok levonása után - kiutalja.

3.4. A Nuuvella a támogatás közvetítését az alábbi díjakért vállalja:
- 25% + 5% tranzakciós költség

4. Az adomány jogi jellege

4.1. Az Adomány nem minősül közérdekű adománynak.

4.2. A Támogatás teljesítése nem minősül belföldön és ellenérték fejében teljesített termékértékesítésnek vagy szolgáltatásnyújtásnak, így számlaadási kötelezettség az írót nem terheli. A támogatást a magánszemély adja az írónak, melyről a rendszer egy elfogadó nyilatkozatot állít ki. E nyilatkozat mindkét félnek letölthető a saját profiljában.

5. Adatkezelés, adatbiztonság

5.1. Az adatkezelés folyamatát, szabályait és az azzal összefüggő adatbiztonsági kérdéseket az Adatkezelési tájékoztató tartalmazza.

  1. Nuuvella fenntartja jelen ÁSZF módosításának jogát a célkitűzés sérelme nélkül. Az esetleges módosításokról Kedvezményezett a Honlapon tájékoztatja az írót.

7. A mű közzétételének szabályai

7.1. Az író a feltöltéssel együtt nyilatkozik, hogy a feltöltött mű a saját szellemi terméke és harmadik félnek nincsenek követelhető jogai a művel kapcsolatban.

7.2 Az író elfogadja, hogy a Nuuvella az alábbiak alapján visszavonhatja a mű publikálását:

  • túlzottan sok helyesírási hiba
  • nem saját tartalom
  • gyűlöletkeltő kirekesztő tartalom
  • öncélú pornográfia
  • nem megfelelő szerkesztés (“összecsapott mondatok”)
  • nem történet az írás
  • nem megfelelő formázás (indokolatlan szóközök, "enterek")
  • az összefoglaló rövid és vagy hiányos
  • a Nuuvella fenntartja a jogot, hogy bármilyen mű publikálását saját hatáskörben megtagadjon, vagy visszavonjon.

7.3 A Nuuvella felületéről a történetek 30 napos határidővel bármikor törölhetők. A Nuuvellán a történetek a publikálást követően önálló életet kezdenek el élni. Ahhoz, hogy minél több olvasóhoz eljuthassanak, automata algoritmusok segítségével kiemelt pozíciókba, ajánlókba és olvasási listákba helyezzük el azokat. A módosítás és az azonnali törlés lehetőségével képtelenek lennénk a megfelelő felhasználói élményt biztosítani az olvasóinknak. Ami a törlést illeti: a főoldalunk naponta jelentkező kultúrális magazinként egyfajta visszakereshető és hivatkozható archívumként is szolgál. Ennek megfelelően a törlés nem érinti a főoldali megjelenést.. A törölt történet mindenhonnan máshonnan eltávolításra kerül.

7.4 A Nuuvellán publikált történeteket bárhol máshol szabadon publikálhatóak, illetve máshol publikált történeteket itt is szabadon publikálhat az író. Kivételt képez ez alól ha az adott írásra vonatkozó egyéb kiadói szerződés ezt megtiltja.

7.5 A Nuuvellán kizárólag a saját írásodat publikálhatod.

8. Adattovábbítási nyilatkozat

Az író tudomásul veszi, hogy a(z) a Publio Kiadó Kft. (székhely: 9178 Hédervár, Kont István utca 2., adószáma: 23757679-2-08, cégjegyzékszáma: Cg.08-09-025609, képviseli: Alcser Norbert ügyvezető) adatkezelő által a(z ) http://nuuvella.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerülnek a Barion mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, email cím, számlázási cím (város, cím, irányítószám, utca házszám).

9. Nyilatkozat

A Nuuvella az adományokról a Nuuvella.hu oldalon (a profil menüpont alatt) elérhető adományozói nyilatkozatokat ad igazolásként az írónak és a támogatónak.

10. Záró rendelkezés

10.1.A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályait kell alkalmazni.

Győr, 2022. január 9.
Publio Kiadó Kft.

Keresés

Bejelentkezés / Regisztráció

Kérjük, jelentkezz be a folytatáshoz! Bónusz: regisztrált felhasználóként korlátok nélkül olvashatod a Nuuvella Sunrise aktuális számát!