Barion Pixel nuuvella

Általános felhasználási feltételek

1. Bevezető rendelkezések

1.1. A jelen Általános szerződési feltételek (továbbiakban ÁSZF) a Publio Kiadó Kft. (székhely: 9178 Hédervár, Kont István utca 2., adószáma: 23757679-2-08, cégjegyzékszáma: Cg.08-09-025609, képviseli: Alcser Norbert ügyvezető) mint kedvezményezett (továbbiakban Kedvezményezett) és a Kedvezményezett által tulajdonolt és szerkesztett Nuuvella (www.nuuvella.hu) portál működését saját vagyonuk rovására pénzbeli adománnyal támogató (továbbiakban Támogatás vagy Támogatások) természetes vagy jogi személyek (továbbiakban Adományozók) közötti kapcsolatot szabályozzák (Kedvezményezett és Adományozó a továbbiakban együttesen Felek).

1.2. A Kedvezményezett célja a Nuuvella portál, működtetése, fejlesztése és népszerűsítése. Kedvezményezett célkitűzése, hogy portálja olyan multimédiás online tartalomszolgáltatásként működjön, ahol a jelentkezett írók szabadon publikálhatnak az olvasók támogatások mellett szabadon olvashatnak az adományozók szabadon támogathassák az általuk kiválasztott szerzőt, írót a honlap működésének megfelelően.

1.3. A Kedvezményezett a Támogatások gyűjtésére honlapot hozott létre és tart fenn a következő URL címen: http://www.nuuvella.hu (továbbiakban Honlap). A Támogatások fogadásának megvalósításában a 3.4. pontban felsorolt külső technológiai és pénzügyi szolgáltatók működnek közre, így Kedvezményezett – a Barion rendszeren keresztül, a fizetéshez használt bankkártya lejárati idején kívül (év és hónap) – bankkártya- és bankszámla adatokat nem gyűjt.

A Kedvezményezett tájékoztatja egyben az Adományozót, hogy a fizetéshez használt bankkártya lejárati időpontokat nem közvetlen gyűjti, azokat a Barion rendszer üzemeltetőjétől kapja meg.

2. A szerződés létrejötte

2.1. A támogatási szerződés keretében az Adományozó az adományozási lehetőségek valamelyike útján a Kedvezményezettnek saját vagyona rovására pénzbeli támogatást teljesít az adományozó által kiválasztott írók irányába

2.2. A teljesítéssel az Adományozó kijelenti, hogy cselekvőképességében nem korlátozott természetes személy, illetve amennyiben cselekvőképessége bármilyen okból mégis korlátozott, úgy a korlátozás nem érinti az Adomány teljesítésének lehetőségét, vagy a korlátozás fennállására tekintettel szükséges hozzájárulással, jóváhagyással az Adományozó rendelkezik.

2.3. A Honlapon a támogatási folyamat során az Adományozó által olvashatóvá válik a jelen ÁSZF és Kedvezményezett Adatkezelési tájékoztatója; az Adományozó általi elfogadást követően az eseti támogatási szerződés az Adományozó és a Kedvezményezett közt létrejön és a Támogatás a Kedvezményezett által elfogadottnak minősül.

3. A szerződés tárgya és tartalma

3.1. A Támogatás nyújtásának célja, hogy segítséget nyújtson a nuuvellán publikáló szerzőknek a fentebb részletezett célkitűzése megvalósításához.

3.2. A Kedvezményezettet szabadon beállítható összeggel lehet támogatni a havi előfizetési díj mellett. A támogatás összege az adományozó nuuvella számláján jóváírásra kerül.

3.3. A Kedvezményezett vállalja, hogy az Adományozót – amennyiben az Adományozó Kedvezményezett ilyen tárgyú hírlevelére feliratkozik – tájékoztatja a Támogatások összesített felhasználásáról.

3.4. Fizetési módok

3.4.1. A Támogatás teljesíthető a Barion szolgáltatásai segítségével.

4. Az adomány jogi jellege

4.1. Az Adomány nem minősül közérdekű adománynak.

4.2. A Támogatás teljesítése nem minősül belföldön és ellenérték fejében teljesített termékértékesítésnek vagy szolgáltatásnyújtásnak, így számlaadási kötelezettség a Kedvezményezettet nem terheli.

5. Adatkezelés, adatbiztonság

5.1. Az adatkezelés folyamatát, szabályait és az azzal összefüggő adatbiztonsági kérdéseket az Adatkezelési tájékoztató tartalmazza.

6. A támogatási szerződés megszűnése és megszüntetése.

6.1. A Felek támogatási szerződése határozatlan idejű, de a támogatási szerződést Adományozó bármikor, azonnali hatállyal és indokolás nélkül megszüntetheti a jövőre nézve a Nuuvella profil oldalán keresztül. A már teljesített Támogatás tekintetében elállási jog ilyenkor nem gyakorolható.

6.2. Kedvezményezett fenntartja jelen ÁSZF módosításának jogát a célkitűzés sérelme nélkül. Az esetleges módosításokról Kedvezményezett a Honlapon tájékoztatja az Adományozót.

7. Lemondás az adomány visszakövetelési jogáról

7.1. Adományozó a Támogatás teljesítésével kifejezetten, feltétlenül és visszavonhatatlanul lemond az Adomány bármilyen jogcímen való visszakövetelésének lehetőségéről.

8. Adattovábbítási nyilatkozat

Adományozó tudomásul veszi, hogy a(z) a Publio Kiadó Kft. (székhely: 9178 Hédervár, Kont István utca 2., adószáma: 23757679-2-08, cégjegyzékszáma: Cg.08-09-025609, képviseli: Alcser Norbert ügyvezető) adatkezelő által a(z ) http://nuuvella.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerülnek a Barion mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, email cím, számlázási cím (város, cím, irányítószám, utca házszám), választott csomag.

9. Ismétlődő fizetések

Az ismétlődő bankkártyás fizetés (továbbiakban: „Ismétlődő fizetés”) egy, a Barion által biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, mely azt jelenti, hogy a Vásárló által a regisztrációs tranzakció során megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül.

Az Ismétlődő fizetés igénybevételéhez jelen nyilatkozat elfogadásával Adományozó hozzájárul, hogy a sikeres regisztrációs tranzakciót követően jelen weboldalon ( nuuvella.hu) kezdeményezett későbbi fizetések a bankkártyaadatok újbóli megadása és az Adományozó tranzakciónkénti hozzájárulása nélkül a Kedvezményezett által kezdeményezve történjenek.

A kiválasztott összeget havonta egyszer vonja le a Publio Kiadó Kft. javára a Barion rendszerén keresztül.

Figyelem(!): a bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártyaadatokhoz sem a Kedvezményezett, sem a Barion nem fér hozzá.

A Kedvezményezett által tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses tranzakciókért közvetlenül a Kedvezményezett felel, Kedvezményezett fizetési szolgáltatójával (Barion) szemben bármilyen igényérvényesítés kizárt. Jelen tájékoztatót az Adományozó átolvasta annak tartalmát tudomásul vette és elfogadta a Támogatás első alkalommal való teljesítésével

10. Előfizetéses szolgáltatás

A támogatás mellett az összeg automatikusan tartalmaz egy havi előfizetési díjat, melyhez a Nuuvella az adott szerző publikációihoz korlátlan hozzáférést biztosít.

Az Előfizetéses szolgáltatás esetén minden előfizetés véglegesen történik. Az előfizetést követően a nuuvella.hu nem téríti vissza semmilyen formában az előfizetési díj egészét vagy részét.

Az Előfizetéses szolgáltatást az előfizetést követően legkésőbb az előfizetési díj beérkezését követően 24 (huszonnégy) órán belül aktiválja. Bankkártyás fizetés esetén a sikeres fizetést követően a nuuvella.hu azonnal aktiválja az Előfizetéses szolgáltatást.

Az Előfizetéses szolgáltatás (amennyiben bankkártyával történt a fizetés) automatikusan meghosszabbodik. Az előfizetés lemondását a lejárat előtt a fiókbeállítások menüpontban kell jelezni. Hosszabbítás esetén automatikusan a meglévő előfizetés lejárati dátumától számítja a nuuvella.hu a megvásárolt újabb érvényességi időszakot.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

A vásárló által kapott bankszámlakivonaton a Barion Payment Zrt. fog szerepelni mint elfogadóhely.

11. Nyilatkozat

A Kedvezményezett az adományokról a Nuuvella.hu oldalon (a profil menüpont alatt) elérhető adományozói nyilatkozatokat ad igazolásként a támogatónak.

12. Záró rendelkezés

12.1.A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályait kell alkalmazni.

Győr, 2022. január 9.
Publio Kiadó Kft. Kedvezményezett

Keresés

Bejelentkezés / Regisztráció

Kérjük, jelentkezz be a folytatáshoz! Bónusz: regisztrált felhasználóként korlátok nélkül olvashatod a Nuuvella Sunrise aktuális számát!