Barion Pixel nuuvella

Miért nem említi Kecskepali a Kozmagyurri-nak Lacan-t 1971-ben, Rómában?

scifi - 4.

A transzgalaktikus űrhajó nagyobb volt a Holdnál. Minden földi szubkultúra jelen volt benne. Egy-egy városnegyeddel, benne folyóparttal, vagy tóparttal, bokros fás erdő-szélekkel, dombokkal, kicsi görbe utcákkal és nagy sugárút-részletek kivilágított kirakatokkal – ezek egymásba folytak, hisz mindenhol egyformák voltak már évmilliók óta. Négy szín eltérésével jelölték az eltéréseket az egyes csoportok közt a térképen is, meg az utcatáblákon és néhány díszletelemben. A Feketében feketébb az aszfalt. A Pirosban sok a rózsabokor. A Kékben a sok tóban kék ég tükröz. A Zöld negyedben sok a pázsit. Azért négy szín volt, mert azzal egy térképen jól lehet jelezni az egyes helyeket. Nem kell négynél több szín. Az külön előny, hogy kompjuterekbe betápláltak sokszáz évből sokezer szöveget és kiderült, hogy minden dekádban más szín kerül előtérbe. És vannak 25 éves, nemzedéki színgyakoriságok is. 

Hiszen százezer évet töltünk majd el ott. Annyi idő az út. És ennek megfelelően egymillió éves emberek ezrei utaztak majd az első űrhajókon. 

Voltak terápiás csoportok, amelyeket a különböző nemzedékek fő Messiás-jelölt rabbijainak a képéből összeállított szimulakrum terapeuták vezettek. 

A klónozással feltámasztottak lényegeiben a valahai történelmi elődeik ikrei voltak. De persze voltak jelen-beliek is az utasok közt jócskán, akik nem biztos, hogy valaha is meghalnak majd. A megsérült szerveiket persze lecserélik akár többször is útközben. Az agy is nagy részben Artificiális Intelligencia -támogatással működik ilyen hosszú ideig, az anyagi részeket muszáj lecserélni néha.

Közmagyar még pármillió évvel ezelőtt adta be a gén-adatbankba az anyja meg az apja szekvenciáit és most a többi kis színház-szerű terápiás Zoom-csoportgyűlés közt ott látta a saját csecsemő énjét, nemrég született. A róla készült videót nézi kiskorából - amint anyja, a (becenevén) Kecske Márti szoptatja. 

A valóságban ugyanis nem szoptatta, beadták egy árvaházba. Az új, egymillió éves énjét viszont  igenis az anyja szoptatta. A kamaszkori énjének is volt egy kis Zoom-közönsége egy másik épületben: ő vidáman pingpongozott az apjával. A valóságban előfordult néha ez, az éves balatoni üdüléskor,  de többnyire leszidta valamiért az apja. Itt az Örök Élet rehabilitációs Városrészben viszont jó barátok voltak. )

És a valóságban nem meséltek a szülei, Márta és Géza. Nem meséltek soha  neki az őseikről, akik néha viszonylag fontos emberek voltak, vagy más még fontosabb figurákat ismertek. Emiatt a szovjet rendőrállamban félni lehetett és kussolni kellett.  

Közmagyar megszólította az Öröklétbeli Apját, Gézát: 

Szia, nem zavarlak?

Az idősebb   alteregója – nagyon hasonlítottak az apjával -  oda-dobott neki egy pingpong - ütőt: 

Nem, dehogy, beszállhatsz. Tudok valamiben segíteni? 

Közmagyar bizonytalan volt: 

Nem is tudom. Én is ezt akartam kérdezni. Meg akartam köszönni pár dolgot…Meg kérdéseim is vannak. Ti  az Anyuval eldöntöttétek, kihez mentek majd csoportra?  Hogy Freud vagy Lacan? 

Géza: 

Engem   a Lacan megnyugtat. Hogy nincs is Énem. Még nincs.  Vagyis a Másik Kódja beszél bennem. Addig míg nem beszélem meg az alteregómmal a szavaim jelentés-mezejének alakulását…addig nem alakul ki az Én. Tehát nem érdemes a régi követeléseken és csalódásókon újra rágódni…Amit freudi módszerrel amúgy átvettünk Márti is, meg én is.  A Lacan-t nekem anyád, Márta javasolta. 

Mert az én anyám nagynénje, Emma néni  jóban volt Proust-tal és az ő unokahúga férje, Claude Mauriac jó barátja volt Lacannak. Aki Camus-val is barátkozott egy időben. Ha vannak közös ismerősök, könnyebb hinni egy nagy gondolkodónak. 

Anyád viszont Freud-ra szavazott , mert az ő nagybátyja ismerte Freud-ot, akiről írt is egy könyvet, amiből Freud a lapjában részleteket jelentetett meg. És aztán részben emiatt vették fel Roosevelt-nek a náci sajtó freudi elemzését megírni. 

Közmagyar:

Elmeséled, Gézi, hogy mi a különbség Freud és Lacan közt? 

Géza: 

A Lacan fő újítása az volt, hogy elvezette a klienseit a Jó-hoz, amely a háttérben, mint a kis alterego mélye, mindig jelen van. Freud a Dolognak nevezte. Lacan  a fiktív ego  teljes gyógyulását tűzte ki célul. Freud úgy vélte, örüljünk, ha beletörődünk a dolgokba. Viszont Lacan az életbeli játszmákkal, követelésekkel, csalódásokkal egyáltalán nem foglalkozott, mivel ezek mind a belsőben még létre nem jött egyediség , az alanyi jogú harmónia előtti még ismeretlen Másik hangjai vagy vitái, vagy rímjei. Mint  a Zen Buddhizmusban. A hamis én konfliktusai ennek a belső személytelenségnek a megismerésekor szétporladnak. De addig ezeket a félreértett ego-textusokat vetítjük ki másokra. Imádat és harag formájában. 

Márta (odajön a pingpong asztalhoz) : 

Nade mit számít, hogy tudtál-e mindezekről ? Ha egyszer nincsen Én-ünk? Vagy nem bennünk van? És nem is megismerhető, mert annak az egyedi tudattalan Jelentő  Mező-elemnek nincs önmagában jelentése. Akkor annak sincs jelentősége, hogy én a születésed  után kórházban maradtam a  bipolár pszichózisom miatt. Vagyis ez persze nem volt jó dolog, de nem volt egy szándékos személyes támadás. 

Géza: 

Vagy hogy az anyád, Márta nagybátyját, a Kecskepalit a családban homo-szexualitással vádolták, persze csak suttogva, néha levelekben…Pedig inkább deszexualizált volt, mert elérte a freudi teljességet…Freud például már 40 évesen közölte a feleségével, hogy ennyi volt, nincs több házasélet. Mert az energiára szüksége van a kutatásához. Szublimál. Az ő sógorát, Mannheimet pedig mindenki aszexuálisnak gondolta. Láng Julival,  a feleségével együtt, aki Anna Freud asszisztense volt Londonban. Ezt a szót talán Freud és Stekel után Lacan használta újra a hetvenes években, amikor felfedezte, hogy az emberek között a szex nem teremt kapcsolatot. Mert az emberek csak a hamis ego szintjén tudnak kapcsolódni.  

Márta: 

Valóban nem számít a külvilágban mi van. De az segít az önmagunk pontosabb elképzelésében, ha közünk van másokhoz. A Géza például írt egy értelmes cikket Lukács Györgyről, amelyben elmondja, miért téves a gondolatmenete – persze nem adta bee közölni sehova, az veszélyes volt. De nyilván azért írt róla, mert tudta, hogy Lukács jóban volt az anyja nagynénével, a Titoók Emmával. Akinek a legjobb barátja Karl Mannheim volt.  Pont mert csak ő nem volt kommunista az Emma zsidó barátai közt. És nyilván azt is tudták mindketten,  hogy a Mannheim felírta  kártyákra a legfontosabb családi klántagokat, hogy abból tanítsa a diákjait. 

És tudhatta, hogy  a dzsentri barátnője, becenevén Titoók Emma  jóbarátja, Marcel Proust volt. Anatole France szalonjában jártak össze éveken át. Így aztán Mannheim a  rabbi ősei közül válogatott a kártyához. Rabbik együtt szerepeltek a a magyar Rákóczi ősök Bourbon és egyéb fejedelmi őseivel. Nagy újítás. 

Az őseik a fő újításaik pedig mind hatottak a mai utódaikra. A rabbi ősök minden nemzedéknek máshogy mesélnek az örök-Valóról. És persze nemcsak a közvetlen családban hatnak, hisz 300 éve már egymillió őse van mindenkinek, tehát az ottani vezetők mindenkinek az ősei ma már. 

Géza: 

Igen, ez meglepő. Mert csak az érzelmek tudattalan kódjának van saját logikája. Lacannál is négy figura beszélget. Vagy a Hamis-Ego vagy a Kis alterego vagy Nagy Alter (Másik) vagy a Szimptóma (a ++, a - - a +-  és a -+ halmazok) szervezik a crypto-nyelvet, a belső hangváltások valószínűségi halmazait. Ez Proust híres kártyahasonlata a 4 szín a póker kártyában 4 nemzedéknek felel meg (akiknek a hangja, érzelmi színei váltakoznak belül.)

Márta: Freud-nál is négy rész tárgyalása folyik. A szigorú Superego, a Hamis Én, az Id és hát az Ego, amelyik „erősödik”.  

De nem az számít, hogy milyen hibákat követtek el az ősök ősei…Hogy II. Frigyes barátját , akinek egyik őse Szapolyai-rokon volt, tehát apádnak őse, a szeme láttára lövette agyon az apja, mikor el akartak szökni az angol udvarba a nagybátyjához,  II. Györgyhöz…És most az örökéletű klónja ezért szintén megpróbál az apjával jobb viszonyba kerülni…II. György anyai nagybácsiként talán együtt érzett volna a tizenéves Frigyessel jobban, mint az apja, aki nem szerette művészi érdeklődését a fiának.  Egy majdani király ne szerezzen operákat…II. György szülei elváltak tízéves korában. Mindkettő megszeretett valaki mást és ez tűnt megoldásnak, de végül az anyját száműzte az apja. De ezek nem személyes döntések és nem a gyerekkel szembeni ellenségesség jelenik meg bennük. A Frigyes a Fekete (Pikk) nemzedék szülötte (1712) és a György király az viszont az előző Zöld-ben (Treff) született.(1683). A Szigorú Atya és a  Felépülő Büszke Fiú. Nem sikerült találkozniuk. Nagy Frigyest is, ha felélesztik, majd az ő  kortárs messiás-szakértő rabbijához, Luzzatto-hoz fogják elküdeni. Hiszen már akkor is az volt a cél, hogy az emberek annyira megszeressék magukat, hogy kedvük legyen majd az Örök Élethez. 

Géza: 

Mi nem mertük elmesélni a kommunizmus idején, hogy vannak híres, vagy legalábbis ismert rokonaink külföldön. Egy rendőrállamban ez nem biztos, hogy a gyereknek ez hasznos tudás. De igazi veszély lehet, ha elmeséli az óvodában. Így is panaszolták, hogy doktorosdit játszol a gyerekekkel, hogy megtudjátok, honnan bújik elő a kisbaba. 

Márta:

Mivel a nagybátyám sógora, Mannheim az UNESCO-ban volt al-igazgató az alapításkor, nyilván ismerte fogadásokról a De Gaulle, a  későbbi elnök titkárát , az író Mauriac fiát, Claude-ot. Akinek a felesége Proust-unokahúgy volt. És ő az életrajzában megírja, hogy Lacan barátja volt. Együtt jártak a bárokba éjjelenként. Camus-vel is összefuthattak akár. De róluk akkoriban mi sem tudtunk. Mármint, hogy ismerte a Pali ezeket a figurákat. Ő talán egyszer látta, mikor aláíratta a szabadság-kérő papírját 1940-ben, amikor Camus-t még senki nem ismerte. Épp csak befejezte a „Közöny”-, amiért majd 20 év múlva Nobel-díjat kapott. De nem biztos, hogy a Pali tudta a nevét. amikor egyszer dolga volt vele. 

Géza: 

Igen, a Proust unokahúgát az anyám Emma nagynénje miatt ismerhettük volna…Ha tudtuk volna, hogy létezik…Mikor te húszévesen Párizsba jártál egyetemre, a Sorbonne-ra, és ezt esetleg elmeséltem volna, egy szót sem értettél volna a Lacanból. Nem is tudtál volna koncentrálni az epilepszia elleni gyógyszerek miatt. 

És mi lett volna, ha tudod, hogy Godard első felesége is egy Proust rokon volt? Akkor megkerested volna? Nem hinném, hiszen ő közismerten maoista volt. Nem zavarta majd százmillió ártatlanul meghalt kínai a táborokban.  És akihez még elmehettél volna, az Julio Cortázar volt. Akinek a novelláján alapult az egyik Godard film korábban. A Weekend. A Nagyítás-t is ő írta Anonioni-nak. Mannheim idejében került tolmácsként az UNESCO-hoz. Ha téged nem is érdekelt, ugye együtt laktál Párizsban a Xantus Judittal, aki épp Cortázar novellákat fordított, és ő el is ment hozzá, de nem mentél vele. 

Márta: 

Mondjuk esetleg elmondhattuk volna a kevésbé veszélyes figurákat..:Emlékszem,  a nagybátyám, a Kecskepali elvitt minket, amikor 17 éves korodban együtt voltunk Rómában, elvitt az író barátjához, aki unokatestvére is volt, Lengyel Menyhérthez…aki Greta Garbo leghíresebb filmjét írta…A Meseautó sztárja, Perczel Zita vezette a háztartását akkor épp….Elvitt minket a bolhapiacra…De téged nem érdekelt akkor egy 90 éves bácsi.  A szarvasbőr mellény érdekelt a piacon. 

Géza: 

Annak örülök, ha most már feltámasztják a szülőket és a többi őst… emiatt, hogy muszáj lesz másik naprendszert találni.

Akkor majd mindenki meg tudja beszélni a másikkal  a régi, öröklődő családi konfliktusokat…Esetleg egy rabbi, vagy egy pszichológus  közvetíthet a kortársaik közül…Mert a rabbik szerint csak a szándékot, az akaratot, a vágyat lehet megítélni a helyesség szempontjából. Maga a tett, mondjuk egy anya válás utáni száműzése vagy a gyerek barátja elítélése  disszidálási terv miatt, az esetleg teljesen jóindulatú elképzelésekből eredt. Valamiért azt gondolták a gonosztettek végrehajtói mindig, hogy ők ezt valami Jó nevében teszik. 

Tetszett a történet?

0 0

Regisztrálj és olvasd Geo Jorge Uri Kozmo Kecskeméti 12 történetét!


  • 1216 szerző
  • 801 órányi történet
  • Reklámmentes olvasási élmény
  • Ingyenesen olvasható történetek
  • Napi szabadon olvasható merítés a Nuuvella Sunrise-on


Már van Nuuvella felhasználóm.

Geo Jorge Uri Kozmo Kecskeméti

Miért nem említi Kecskepali a Kozmagyurri-nak Lacan-t 1971-ben, Rómában?

scifi - 4.

Műfaj

sci-fi

Rövid leírás / Beharangozó

Az űrhajóban klónozzák az őseinket. A sokmillió év múlva felélesztett Kozmagyurri az apjával és anyjával beszélget a híres őseik barátairól, Proustról, Freudról és Lacanról. és az ő őseikről, mit II Nagy Friges porosz király és Luzzatto rabbi.

Rövid összefoglaló

A Naprendszer pár milliárd év múlva összeomlik, ezért a tudósok azon dolgoznak, hogy kifejlesztenek egy többszázezer, vagy millió éves embertipust...és feltámasztanak az őseik közül is főbb vezetőket, hogy egy másik naprendszerbe eljutva, terápia után lehessen folytatni az emberi történelmet.

Olvasási idő

9 perc

Nyelv

magyar

Támogasd a szerzőt

A Nuuvellánál hiszünk abban, hogy az íróink közvetlen támogatásával hozzájárulhatunk ahhoz az anyagi biztonsághoz, amely mellett a szerző 100%-ban a munkájára koncentrálhat.

Az alábbi csúszkával be tudod állítani, hogy mennyi pénzzel kívánod támogatni Geo Jorge Uri Kozmo Kecskeméti nevű szerzőnket havi szinten. Ez az összeg tartalmaz egy 100Ft-os előfizetési díjat is, amelyért cserébe a szerző összes tartalmát korlátozás nélkül olvashatod a Nuuvellán.

600 Ft

Támogatom

Bejelentkezés / Regisztráció

Kérjük, jelentkezz be a folytatáshoz! Bónusz: regisztrált felhasználóként korlátok nélkül olvashatod a Nuuvella Sunrise aktuális számát!