Barion Pixel nuuvella
IGe

P-DOX értelmező szótár

A P-DOX Semmiben Sem Hívők, avagy Mi Mind Egyéniségek Vagyunk!  vallás helyreteszi a köztudatban eddig esetleg helytelenül értelmezett szavakat.

definíció; Valami legfőbb ismérveinek a megadása, ami által össze nem téveszthetővé válik más egyéb dolgokkal.

logika; A logika azon módszereknek és elveknek a tudománya, amellyel megkülönböztethető a jó (helyes) gondolkodás, ill. érvelést a rossztól (a helytelentől). forrás Saját megfogalmazásom: A logika ok és okozati rendszerek önellentmondás és érvelési hibáktól mentes és működő modelljét megadó eljárás. 

tudomány; A tudomány egy a tekintélyelvet elvető módszertan, aminek az alapja a logika, az ok okozati összefüggések, a helyes érveléstan és a bizonyíthatóság.  Fő eleme a kritikai vizsgálat és a tesztelés. A tudomány módszertana, ha valami nem működik leírásának megfelelően, akkor pontosítja azt, vagy elveti.

Csak az a tudomány, ahol a tudományos elvek és módszertan maradéktalanul van betartva. Ha csak úgy nagyjából .... na az még, és pont az áltudomány definíciója.

A vallások, a teológia és az ateizmus sem tudomány, mint ahogyan a metafizika sem. Ezek áltudományok. Tekintélyelvek és dogmák elfogadására épülnek főként. Állításaikat nem  hogy nem tudják igazolni, de nem vetik alá kritikai próbáknak sem, és ez alapján nem vetik el és javítják a hibás dolgaikat.

áltudomány:  Magát tudománynak beállító gondolati és eszmerendszer, ami nem teljesíti maradéktalanul a tudományos módszertan követelményeit, azokat figyelmen kívül hagyja, vagy éppen szándékosan áthágja, és tesztelhetetlen és bizonyíthatatlan állításokat tesz.

igazság; a valóság ellenőrizhető tényei, és az erről szóló állítások megfelelése egymásnak.

hit;  A valótlanságok és igazolhatatlan dolgok valóságként való elfogadása. Hinni csak a bizonytalan dolgokban kell és szoktak, mert a biztosat azt tudni szokták az emberek. Tehát a hit a bizonytalanság egyik jelzője is egyben. Legrövidebben: Biztosnak állítani/vélni a valótlant, vagy még nem bizonyítottat, vagy bizonytalant.

hívő; kritikai képességeiben szelektíven kihívásokkal küszködő 

vallás: Amikor az egyén vagy egy csoport fölé helyezi az egyéni meggyőződését és érzelmeit, a logikus és racionális dolgoknak. Másként fogalmazva a vallás nem más mint egy illogikusan rendezett világnézeti, életviteli és 'erkölcsi' rendszer. Értelmesen persze vallások vannak és ezek egymás tagadásai jellemzően. 

egyház;  Röviden úgy is mondhatjuk, hogy intézményesült vallás. (a hit adószedője) Hazánkban ma már ez egy jogi szervezeti forma neve is. 

Isten / isten ;  gyűjtőfogalom és ezen belül; 1. emberek által teremtett fő mítoszlények 2. egy kényszerképzet 3. egy idegrendszeri /pszichológiai vírus/mém.

Jahve; Judeokatolikusok kitalált, dogmatikus, nem valóságos istene, aminek nagy részben korábbi vallásokból koppintott és plagizált alapsztorija egy biblia nevű könyvben van leírva. Hasonló csak némileg konkurens leírást találni lehet a Tórában és a Koránban is.

szent:  Kaotikus Személyiségzüllesztő Multi Lever Pártért  érdemérem rövidített neve. Másként: Szent kb annyit jelent mind a szocialista haza hőse érdemrend. Egy rezsim kitüntetése.

szeretet: Egy emberi érzés, amely által az egyik ember segítőkészebb és elnézőbb a másikkal szemben, mit egyébként más emberekkel. 

parvakk:  A magyar parasztvakítás szóból képzett rövidítés, ami valakik, vagy valami szándékos megtévesztésére utaló megjelenést, viselkedést, vagy érvelési formát jelent. Tehát szemfényvesztés, porhintés, parasztvakítás, megtévesztés a szó jelentése. Parvakkol: az előbbi kifejezésre utaló viselkedésforma.

pokol: Olyan buta emberek ijesztgetésére szolgáló mítoszmese hely, akik olyan buták, hogy hisznek benne.

doxológia;  gör. el. vall. zene. istent dicsőítő ima, ill. ének a római katolikus liturgiában

szentháromság:  A bibliai Isten simán skizofrén.

semmi;  Egy speciális mennyiségjelző szó, amely azt fejezi ki, ha valamiből, valamilyen körülmények között nem található meg kimutatható mennyiség. Önmagában használva értelmetlen és zagyva, amit egy elmebetegség gyanús Heidegger nevű filozófus próbált meg beetetni a jó-néppel a "Semmi" írásmóddal. Ő a nagy kezdőbetűs semmivel jelölte a nemlétezők összességét, ami meg akinek van egy kis gógyija belátja, hogy zagyvaság. 

Karakutty; A Mindenek Előtt Lévő Határtalan Karakutty teremtette Istent jókedvében az igazsággal együtt, hogy ez az állítás, biztosan igaz lehessen. Amúgy meg egy általam kitalált mesterséges szó, amit a "para", "Karakum" sivatag, "potty, putty" hangutánzó szavakból raktam össze. Azt kívántam vele bizonyítani játékosan, hogy definiálatlan dolgok létét, vagy nem létét lehetetlen eldönteni, továbbá egy logikai hurkot képeztem vele a világegyetem, Isten és Karakutty teremtéselméletében. Utólag, kb 2 év elteltével a használata után derült ki számomra, hogy Indiában létezik egy ilyen nevű vasútállomás és helység. Egyesek állítása szerint hindi nyelven a kara = jó , kutty = levél üzenet, hír, tehát összerakva ; karakutty = jó hír, jelentésekkel bír. Hogy ez igaz, vagy sem még nem jártam utána, de mindenesetre az ilyen formán, két részre bontott szó, külön külön igen gyakori indiai név. 

mítosz;  1. hitrege - a társadalmi fejlődés korai szakaszában keletkezett vallási jellegű mesés elbeszélés, amelyben a természet és a társadalom jelenségei, hatóerői megszemélyesítve, természetfeletti lények és legendás hősök képében jelennek meg. 2. egyén v. a közösség cselekedeteit természetfölöttivé nagyító felfogás, elbeszélés, monda. 3. ritk. nem létező, kitalált dolog (forrás: Bakos Ferenc: Idegen szavak és kifejezések szótára, Akadémiai kiadó , Budapest 1986)

pogány;  A Római Kaotikus Egyház nevezte el így a konkurens vallások képviselőit, szimpatizánsait akik rajtuk kívül léteznek a világban. A diktatúrájuk csúcspontján minden saját szektájukon kívülit pogánynak számítottak. Politikailag egy hasznos ellenségképet kreáltak.

létezés; Egy metafizika hablatty és halandzsa. Helyette az értelmes VAN szó használata javallott. Bővebben itt.


lélek; egy művészeti kifejezésmód, metafora egy adott egyén, vagy esetleg csoport érzelmi, értelmi és viselkedési formájának a leírására. 

mindenség;  csak egy szó, mégpedig egy elvont fogalom. Önmagában értelmesen nem is létezhet meghatározásként. Tehát hozzá kell mindig tenni, hogy miből és milyen halmazon belül minden. Mint például minden gépkocsi Magyarországból. Nem véletlenül nem létezhet a matematikában szuper halmaz. Tehát olyan halmaz, amely magába foglalja az összes halmazt. Hiszen az összes halmazt nem vehetjük már körbe még egy halmazzal, mert közben elfogytak a rendelkezésre álló halmazok. A legnagyobb szám sem létezik csak absztrakcióként, hiszen senki sem tud olyan számot mondani, amihez én ne tudnék egyet még hozzáadni.

Hasonló zagyvaság a végtelen is. Nem lehet például a világegyetemünk sem egyszerre végtelen és táguló is. Valóságban nincs ilyen semmi sem.

ateizmus:   Tagadás vallás. Árnyékbox mások képzeletbeli barátaival. Egy ellen ideológia, ami maga is dogmatikus és logikátlan. Egyben egy hasznos ellenségkép is a monoteistáknak. // rövidebben: egy memetikusan terjedő és fertőző kényszerképzet.

agnosztikus : Buta vagyok elismerése, nem tudom, hogy Darh Vader, vagy Hófehérke létezik-e a valóságban.

memetika: Az emberi gondolatok - a biológiai vírusok működési elvéhez hasonló -  lényegét tekintve pszichológiai klónozással szaporodó fertőzési és gyógyítási  szabályait és törvényszerűségeit vizsgáló, feltáró tudományág. (röviden: utánzástan, vagy ismétléstan)  

metafizika:  A konkrétumok nélküli meghatározatlan fogalmakkal való  elmélkedés. Ez a nagy általánosítás és elkenés és annyira lehet igaz, mint sem. Tehát halandzsa. Értelmetlen, mert nem logikára és tudományos módszertanra épül, hanem valamiféle kifejező művészeti SZÓFOSÁSI ág lehetne max.

Schrödinger-macskája gondolatkísérlet : Cáfolható és lényegében és a valóságos gyakorlatban megcáfolt. Mert a macsek meghallhat másban is közben, tehát a felvázolt összefüggés már nem úgy függ össze, mert belépett egy váratlan esemény. Ami persze gondolatilag kizárt, de éppen ezért nem életszerű és dogmatikus.

teológai: A teológia a vallásos gondolkodás egy területe, amely nem elfogulatlanul és tisztán empirikusan vizsgálódik, hanem normatív autoritásként elfogadja az isteni kinyilatkoztatást. Népies zsargonnal a teológia mese tanulmányozás és elemzés. 

panteizmus: Az "Istent" a természettel azonosító, a természet felett álló "Isten" létezését el nem ismerő filozófiai irányzat.

judeokereszténység: Korábbi vallások evolúciós mutációja csupán, és persze a folyamat nem állt meg hiszen számtalan további al mutációja keletkezet. - Másrészt meg egy "feltámadt" és "feltámadunk" alapú zombi-kultusz.

az élet értelme: A 42-őn túl a fejlődés és a tökéletesítés. Egyre fejtetteb, összetettebb és többet tudó életformák fejlődnek ki. Ez egyben a halál értelme is, hiszen csak úgy tud kifejlődni egy fejlettebb és tökéletesebb élet jellemzően, bár vannak kivételek, ha a régi kevésbé jó kiválasztódik és elpusztul.

immun-mém / vakcina mém: Ellenállóképességet vagy immunitást nyújt egy vagy több mém ellen, így a mémek hatásának kitett személy nem fog aktívan megfertőződni. Illetve ha már fertőzött, akkor kigyógyul. Hívják még "immunomém"-nek is.  Minden séma tartalmaz vakcinát rivális mémek elleni védekezésre.

Tetszett a történet?

0 0

Regisztrálj és olvasd IGe 33 történetét!


  • 1235 szerző
  • 831 órányi történet
  • Reklámmentes olvasási élmény
  • Ingyenesen olvasható történetek
  • Napi szabadon olvasható merítés a Nuuvella Sunrise-on


Már van Nuuvella felhasználóm.

IGe

P-DOX értelmező szótár

Műfaj

filozófia

Rövid leírás / Beharangozó

Helyreteszi a köztudatban eddig esetleg helytelenül értelmezett szavakat.

Rövid összefoglaló

Helyreteszi a köztudatban eddig esetleg helytelenül értelmezett szavakat.

Olvasási idő

6 perc

Nyelv

magyar

Támogasd a szerzőt

A Nuuvellánál hiszünk abban, hogy az íróink közvetlen támogatásával hozzájárulhatunk ahhoz az anyagi biztonsághoz, amely mellett a szerző 100%-ban a munkájára koncentrálhat.

Az alábbi csúszkával be tudod állítani, hogy mennyi pénzzel kívánod támogatni IGe nevű szerzőnket havi szinten. Ez az összeg tartalmaz egy 100Ft-os előfizetési díjat is, amelyért cserébe a szerző összes tartalmát korlátozás nélkül olvashatod a Nuuvellán.

600 Ft

Támogatom

Bejelentkezés / Regisztráció

Kérjük, jelentkezz be a folytatáshoz! Bónusz: regisztrált felhasználóként korlátok nélkül olvashatod a Nuuvella Sunrise aktuális számát!