Barion Pixel nuuvella

A bennünk rejlő Nő

Bevezető:

Szakáll Szilvia 1994-ben elnyerte a Barcsay díjat, ami csodálatos elismerés egy fiatal művésznek. Közben 1994 és 1998 között elvégezte a Magyar Képzőművészeti Egyetem képgrafika szakát is, ahol Kőnigh Róbert tanítványa volt. A már elhunyt művész rajzzal, fametszettel, litográfiával és rézkarccal foglalkozott életművében, már-már düreri színvonalon. Szakáll Szilvia művészete méltó alapokon nyugszik tehát, amiből kibontakozott önálló alkotói énje, amit azt érzékenység, szépség, kifinomultság jellemez. 

Művészeti előzmények 
Hogy hogyan függ össze a magyar grafika kialakulása Szakáll Szilvia életművével? A magyar művészetben a rajz a nagybányaiak idejében vált önállóvá. Rippl-Rónai József életművében a vázlatozásnak még fontos szerep jutott. Később már saját utat járt be és a rajzai mappában jelentek meg. Gulácsy Lajos és Vaszary János is nagy jelentőséget tulajdonított a rajznak, de a gödöllői művészeknél is fontos volt, akiknél a grafika, a rajzolás már önálló úton járt, sőt a festményeik preraffaelita jellegének is inkább rajzos hatásait vehetjük észre a múzeumokban látott festményeken, vagy a templomi freskókon.   
Nagyjából a XX. század tízes, húszas éveiben a festészetben és az iparművészetben vált fontossá, hiszen egyes tárgyak lerajzolásánál, megtervezésénél is fontos volt. Bizonyos festmények csak rajzi vázlatban maradtak fenn az utókorra, de legalább fennmaradtak. Vagyis rajz nélkül nem tudjuk milyen lenne ma egy elkallódott, lappangó, vagy a háborúban elpusztult festmény.  
A XX. század fordulójának ifjú építészei, akiket “Fiatalok” névvel illettek, többek között Kós Károlyt, Zrumeczky Dezsőt, Kozma Lajost, akik a munkásságuk elengedhetetlen részének tartották a rajzot, de nem csupán építészeti vázlatrajz formájában. Kós Károly életművében a fametszeteknek, népi témákon, balladákon alapuló rajznak nagyon nagy szerepe volt. A XX. század első felében már több művész rajzolásból tartotta el magát és kialakult a plakátművészet is.  
A litográfia, vagyis a kőnyomat a plakát és reklámgrafikusok életében egy jelentős technika, ahogy a rézmetszés, a fametszet és a monotípia is. A litográfiát a fontos oktatói tevékenységet végző Olgyai Viktor népszerűsítette elsősorban, aki a grafikai tanszék vezetője volt a Képzőművészeti Főiskolán ott, ahol olyan nagyságok tanítottak, mint Szőnyi István és Rudnay Gyula. Ők maguk is jó festők és rajzolók voltak. Olgyai Viktornak a Könyves Kálmán Műkiadó Rt.-nél jelent meg litográfia sorozata, amely munkájában Vaszary János és Glatz Oszkár segítették.  

Az alkotó képzettsége, szaktudása, koncepciója 
Hogy miért ez a hosszas bevezető Szakáll Szilvia művészete esetében? Ő úgy határozza meg magát, mint aki a grafika és a festészet határmezsgyéjén alkot. Neki is hasonló volt az indulás, mert előbb 1992 és 1997 között elvégezte a Magyar Képzőművészeti Egyetem festő szakát, ahol Nagy Gábor növendéke volt. Azé a Nagy Gáboré, aki maga is kiváló grafikus és több nemzedék meghatározó tanára volt negyven éven keresztül. Egyszer volt szerencsém az ő kiállítását is megnyitni, ahol előtte látogatást tettem a műtermében. Egy ilyen remek művész tanítványának lenni igazi kitüntetés.