Barion Pixel nuuvella

Mesterházy Balázs

Sok rövid egyenes és merész kanyar a pálya. Főbb irányjelzők és megszokott bólyák:

Született: Siófok, 1974. február 12. 14 óra 05 perc

1988-92: Gyönk, Tolnai Lajos Német-Magyar Kéttannyelvű Gimnázium

1992 óta Budapesten, 2018 óta Budapest és Siófok közötti kétlakiságban él

1992-1997: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar

1993-1999: ELTE Bölcsészettudományi Kar, Összehasonlító Irodalomtörténet Szak

1998: Első publikáció, műfaj: irodalomelmélet

1999-2000: ELTE Bölcsészettudományi Kar, Irodalomelmélet Program

1999-2003: Tanársegéd és PhD Program, ELTE Bölcsészettudományi Kar, Irodalomtudományi Doktori Iskola

1999: Pro Scientia Aranyérem (Humán Tudományok szekció – Irodalomtudomány)

2003 óta szépirodalmi publikációk: folyóiratok (ABC-sorrendben): Alföld, Bárka, ÉS, Jelenkor, Kalligram, 2000, Opus, Prae, SiópArt, Tiszatáj

2003-2007: Államigazgatásban dolgozik

2006: első kötetmegjelenés: Szélen balzsam (versek) Jelenkor

2008-tól a versenyszférában dolgozik, az írás mellett főként fejlesztési és kockázatelemzési munkákkal foglalkozik

2013-2015: Budapesti Corvinus Egyetem, Jogász-közgazdász szakirányú továbbképzés

2017: második kötetmegjelenés: Soha nem látott bálnák hangja (versek) Kalligram

2018: első próza-publikáció

2018. május: A Szépírók Társaságának tagja

2018. őszi szemeszter: ELTE Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet, megbízott előadó: Kreatív írás szakszeminárium

2018: a harmadik könyv megjelenése: Gesztenye placc (novellaregény) Kalligram

2019. október: A Gesztenye placc a MARGÓ-díj TOP-10-es rövidlistájára kerül

2019. október: a negyedik könyv megjelenése: RANDOM (versek) Kalligram


Eddigi megjelenések

Könyvek

RANDOM
(versek) Kalligram, 2019

“Dús érzelmesség és posztmodern nyelvi játékok. A szív mint az érzések középpontja és a szív mint szerv. Megszakadni átvitt és szó szerinti értelemben. Szükségszerűnek ható nyelvi pontosság és véletlenszerű, random nyelvi kísérletezés. A lírai hagyomány nagyjai és a számítógép képernyőjén felugró hirdetésablakok. Efféle kettőségek között térül-fordul Mesterházy Balázs költészete. És miközben megidéződik Dosztojevszkij, Rilke, Tandori vagy Parti Nagy, a szemérmes főhős mégiscsak a versek beszélője, aki úgy szól veszteségről, járni alig tudásról, őrületről, halálról, hogy közben észreveszi az ég egy darabját. Kék. Még nincs teljesen sötét, és talán ez sem kevés.”
(Görföl Balázs)

Gesztenye placc
(novellaregény) Kalligram, 2018

“Szeretnivaló könyv, behúz, kíváncsivá tesz, lezárt lezáratlansága jár a fejemben később is, intenzív utóízek, így mondanám, fény és fanyar a nyelv hátoldalán. Tegnapok és másnapok, egy dunántúli „faluszövet” kocsmák övezte Iskolával (két tannyelvű gimnázium), nevelődés, sőt Bildung a múló és telő hold szubjektívje alatt – az égben minden este hrabál van. Egymásba illanó kerek és szögletes, finom és brutális történetek, zörgő és suhanó narratívák, amik így-úgy, de áthaladnak eme idegsejt, e kisvilág közepén, a gesztenyeplaccon, hová, ha fellapozván betér Ön, kedves olvasó egy fehér fröccsre, netán takarékosan végigszívja cigarettáját, nem bánja meg.”
Parti Nagy Lajos

Soha nem látott bálnák hangja
(versek) Kalligram, 2017

“Komolyság, irónia, játék – szétválaszthatatlanul.
Az ún. nagy szavak. Mit lehet velük kezdeni. Hogyan lehet újra kimondani őket. Ha egyáltalán. Halál. Közelség. Halálközelség és újrakezdés. Szív. Satöbbi. Visszavétel és állandó pontosítás. Mert a valódi költészettől szavakat kapunk az életünkre.”
(Első fül, részlet)

“25 éves kor környékén a szív sejtjeinek kb. 1%-a cserélődik le évente.
Egy teljes emberi élettartam alatt a szív sejtjeinek majdnem a fele megújul.
A szívemnek az a fele, amelyikben a történetünk van, majd még akkor is meglesz, mikor végzünk.”
(A szívnek az a fele)

Szélen balzsam
(versek) Jelenkor Kiadó, 2006

“Mesterházy sokoldalúan bánik a nyelvvel – mintha mesteremberként, szakmunkásként szerelgetné, boncolgatná szavait, darabjait külön-külön is megtisztogatván, s ugyanakkor mintha bűvészként zsonglőrözne is nyelvének darabjaival s egészével. Technikája, mely a nyelvi darabkák önállósításával s elmozdításával operál, költészetét, ha távolról is, rokonítja azzal a költői nyelvfelfogással, mely Tandori, Ferencz Győző, Szilágyi Ákos költészetében ragadható meg leglátványosabban, ám az ő költészetük gesztusait Mesterházy bizonyos értelemben, hogy költészetének regiszterében szóljak, még überolja is. Mesterházy a folyamatosan beillesztett vendégszöveg-darabkáival, német-angol ki- vagy beszólásaival, számítógépes trükkök beidézésével mintha még tágabbra venné azt a nyelvi tartományt, melyet bejárni akar…”
(Margócsy István: A pátosz és a posztmodern / KÖNYVKRITIKA – Élet és Irodalom, L. évfolyam 49. szám, 2006. december 8.)

LÍRA
Antológia-megjelenés
Szép Versek 2005
És még csak nem is hangzik I. (könnyedség)

És még csak nem is hangzik II. (hajszálra ugyanúgy)

Folyóiratokban való megjelenések
2000 – 2003. június

semmi más (sms)

meddig lehet járni erre át

elnézzük

Minthák

Élet és Irodalom – 2003. július 11.

Kézikönyv arról, hogy hogyan csináljunk olyan kis egészet

Élet és Irodalom – 2003. október 17.

Töltelék’s [hajnali részegség]

Töltelék’s [idézek egy legfinomabbat]

Töltelék’s [elme: Hölderlin+M]

Alföld – 2003. december

a meghalásba olyat lehet félni

mondod érjen el a szívig

Szívrehiába

Élet és Irodalom – 2004. április 2.

És még csak nem is hangzik I. (könnyedség)

És még csak nem is hangzik II. (hajszálra ugyanúgy)

Tiszatáj – 2004. április

és így tovább (stb.)

Milyen napot?

2000 – 2004. június

fehérjék. szomorúság

Énreteszek

Alföld – 2004. június

Patetika zűrzavarban

szótárba dolgozzál

Szívezet

Élet és Irodalom – 2005. március 11.

1000ből egyszer olyat a lélek

[Próbából múltam el mellőled, ahogy csak…]

Szélen balzsam

Jelenkor – 2015. január

Mennyből, padlóról

A B

Örökkévalóság, minimum

Jelenkor – 2015. május

Úgy térek majd vissza

. jó közel

Milyen szép bír lenni…

Opus – 2015. július (36. szám)

Truváj

Talált füzet

Hallottam meghalsz

Boldogok szigete

Az én szívem

2000 – 2015. augusztus

A végesség szeretete

több példányban

Leléptem

Jelenkor – 2016. január

Háton

…nagyot öregszik

Imát próbálok

Opus – 2016. augusztus (43. szám)

Ívsor

Imitt álom

több példányban (2)

TD’76 és a különféle „M”-ek

Imitt álom (remix)

Jelenkor – 2016. szeptember

…lököm fölfelé

És akkor sír az ember

Tiszatáj – 2016. november

…egyet lépni

Szívezés van

2000 – 2017/1

nem nyerésre váró verseny

Kevesebbjeim (1)

Napozó

Szövegben vendég

Szigetelés

Jelenkor – 2017. május

Szívizomjáték

Néha átereszt

apró gond akadt az örökléttel

PRAE – 2017/2

Fuzzy-jegyzetek

Jelenkor – 2017. szeptember

Soha nem látott bálnák hangja (versciklus, részlet)

[szárítókötél]

[bálnák hangját]

[XXI.]

[háttal előre]

[buszjegy]

[Amikor először megszólaltam]

[Sergio Ramos]

[22 éve Malinskában, Krk szigetén]

[a pályán lévő játékosok]

[A nyár utolsó napján még megnéztem]

[Mesterházy Balázs]

Jelenkor – 2018. december

folytatása legyen – Tandori Dezső 80. születésnapjára

Kalligram – 2019. április

Csönded szélén

Karibi zenész

Az én szívem

Semmiből lettem

Jelenkor – 2019. július-augusztus

TÖRECSEK I. fejezet (verses regény részlete)

Élet és Irodalom – 2019. július 19.

Toszkána

Néhány számmal nagyobb lélek

Már könnyedén siklasz

Kalligram – 2019. szeptember

O*kológia

Fohász

Galamb és veréb

Szememben a nappal

Reped

Requiem

Népszava – Nyitott Mondat – 2019. november 23.

TÖRECSEK III. fejezet (fejezet és verses regény részletek)

Kalligram – 2020. április

TÖRECSEK II. fejezet (verses regény, részlet)

Népszava – Nyitott Mondat – 2020. július 10.

TÖRECSEK V. fejezet (verses regény részletek)

Népszava – Nyitott Mondat – 2020. augusztus 7.

TÖRECSEK V. fejezet (verses regény részletek)

Jelenkor – 2020. szeptember

Megnyílik a menny

Irimiás monológja (Krasznahorkai-átirat)

PRAE – 2020/1

TÖRECSEK VII. fejezet (verses regény részlet)

Élet és Irodalom – 2021. január 08.

Eleven halál I.

Eleven halál II.

Spliti pu.

Kalligram – 2021. január

TÖRECSEK IV. fejezet (verses regény, részlet)

Jelenkor – 2021. február

Mediterráneum-jegyzetek (prózaversek)

SiópArt – 2021/?

A tenger, a hegyek, a szakadékok (Goncsarov-átiratok)

Bárka – 2021/?

Mediterráneum-jegyzetek (prózaversek)

PRÓZA
Kalligram – 2018. február, Laufer tanárnő rövid ujjúban jár (novella)

Élet és Irodalom – 2018. április 6.

Báró álma (novella)

Playboy – 2018. június

Úttörőfröccs (novella)

Jelenkor – 2018. július-augusztus

Bagdi elindul (novella)

2000 – 2018/2

Lisbeth (novella)

Kalligram – 2018. október

Szegénykrisztus, avagy Kardos visszafordul (novella)

IRODALOMELMÉLET, KULTÚRATUDOMÁNY
Hazai folyóiratokban és tanulmánykötetekben:
A szétcsúszás alakzatai két 19. századi szövegben (E.T.A. Hoffmann- és Kierkegaard-szövegek elemzése) Literatura 1998/3 241-263.

Reprezentáció, identitás, temporalitás (Benjamin allegória-fogalma és az allegória kora romantikus hagyománya. Novalis: Fichte-Studien) Literatura 1998/4 347-380.

[ue.: In: Szegedy-Maszák M./Hajdu P. (szerk.): Romantika: világkép, művészet, irodalom. Osiris, Bp., 2001, 82-116.]

Gondolatiság, ideológia, retorika (Vörösmarty) Literatura 1999/1 61-73.

[ue.: In: Szegedy-Maszák M./Hajdu P. (szerk.): Romantika: világkép, művészet, irodalom. 162-174.]

Adalékok a romantika- és a Vörösmarty-értés kérdéseihez Utószó in: Vörösmarty Mihály: Válogatott költemények. Alexandra, Pécs, é.n. 525-541.

Az elsajátítás alakzatai (Emlékezés, álom és történet Krúdy Gyula Szindbádjában) Alföld 2001/3 48-58.

“Fénynek hajlékát romjaiban látni” (Vörösmarty Mihály: A Rom) ItK 2001/5-6 685-697.

“Eine Inschrift, über die ich trete” (Az önazonosság, a líraiság és az irodalomtörténeti hozzárendelések szimbolikus szerkezetének problematikája Goethe korai lírájában) Literatura 2002/1 3-38.

“Meines Anfangs erinnr ich mich nicht” (A szimbolikus szerkezetek problematikája Goethe korai lírájában II.) In: Kulcsár Szabó Ernő (szerk.): Hang és beszéd. Osiris, Bp., 2003, 58-102.

„I just murdered the alphabet”. Eminem-jegyzetek. Iskolakultúra, 2004/8, pp. 90-96.

[ue. In: Lóránd Zsófia – Scheibner Tamás – Vaderna Gábor – Vári György (szerk.): Laikus olvasók? A nem-professzionális olvasás lehetőségei. L’Harmattan, Bp., 2006.]

Külföldi szakmai periodikában és tanulmánykötetben:
“Was für ein unheimliches Missverständnis die Wörter doch sind?” – Sándor Márai zum 100. Geburtstag. Berliner Beiträge zur Hungarologie 12. 125-132.

Temporalitet i estetski totalitet (oblikovanje identiteta kod Gyule Krúdyja) Knjizevna Smotra 122 (4) [Zagreb] 63-67.

„Auf dem Ast des Nichts…” (Epochenkonstruktionen und die Erfahrung des Ich in der späten lyrik von Attila József) In: Lyrik der Spätmoderne in Ost-Mittel-Europa. Berlin-Leipzig, 2002.

FORDÍTÁS
Manfred Frank: A koraromantika filozófiai alapjai. In: GOND, 17. szám, 1998, pp. 40-117.


Sok rövid egyenes és merész kanyar a pálya. Főbb irányjelzők és megszokott bólyák:

Született: Siófok, 1974. február 12. 14 óra 05 perc

1988-92: Gyönk, Tolnai Lajos Német-Magyar Kéttannyelvű Gimn... tovább olvasom


Eddigi megjelenések

Könyvek

RANDOM
(versek) Kalligram, 2019

“Dús érzelmesség és posztmodern nyelvi játékok. A szív mint az érzések középpontja és a szív mint szerv. Megszakadni átvitt és szó szerinti értelemben. Szükségszerűnek ható nyelvi pontosság és véletlenszerű, random nyelvi kísérletezés. A lírai hagyomány nagyjai és a számítógép képernyőjén felugró hirdetésablakok. Efféle kettőségek között térül-fordul Mesterházy Balázs költészete. És miközben megidéződik Dosztojevszkij, Rilke, Tandori vagy Parti Nagy, a szemérmes főhős mégiscsak a versek beszélője, aki úgy szól veszteségről, járni alig tudásról, őrületről, halálról, hogy közben észreveszi az ég egy darabját. Kék. Még nincs teljesen sötét, és talán ez sem kevés.”
(Görföl Balázs)

Gesztenye placc
(novellaregény) Kalligram, 2018

“Szeretnivaló könyv, behúz, kíváncsivá tesz, lezárt lezáratlansága jár a fejemben később is, intenzív utóízek, így mondanám, fény és fanyar a nyelv hátoldalán. Tegnapok és másnapok, egy dunántúli „faluszövet” kocsmák övezte Iskolával (két tannyelvű gimnázium), nevelődés, sőt Bildung a múló és telő hold szubjektívje alatt – az égben minden este hrabál van. Egymásba illanó kerek és szögletes, finom és brutális történetek, zörgő és suhanó narratívák, amik így-úgy, de áthaladnak eme idegsejt, e kisvilág közepén, a gesztenyeplaccon, hová, ha fellapozván betér Ön, kedves olvasó egy fehér fröccsre, netán takarékosan végigszívja cigarettáját, nem bánja meg.”
Parti Nagy Lajos

Soha nem látott bálnák hangja
(versek) Kalligram, 2017

“Komolyság, irónia, játék – szétválaszthatatlanul.
Az ún. nagy szavak. Mit lehet velük kezdeni. Hogyan lehet újra kimondani őket. Ha egyáltalán. Halál. Közelség. Halálközelség és újrakezdés. Szív. Satöbbi. Visszavétel és állandó pontosítás. Mert a valódi költészettől szavakat kapunk az életünkre.”
(Első fül, részlet)

“25 éves kor környékén a szív sejtjeinek kb. 1%-a cserélődik le évente.
Egy teljes emberi élettartam alatt a szív sejtjeinek majdnem a fele megújul.
A szívemnek az a fele, amelyikben a történetünk van, majd még akkor is meglesz, mikor végzünk.”
(A szívnek az a fele)

Szélen balzsam
(versek) Jelenkor Kiadó, 2006

“Mesterházy sokoldalúan bánik a nyelvvel – mintha mesteremberként, szakmunkásként szerelgetné, boncolgatná szavait, darabjait külön-külön is megtisztogatván, s ugyanakkor mintha bűvészként zsonglőrözne is nyelvének darabjaival s egészével. Technikája, mely a nyelvi darabkák önállósításával s elmozdításával operál, költészetét, ha távolról is, rokonítja azzal a költői nyelvfelfogással, mely Tandori, Ferencz Győző, Szilágyi Ákos költészetében ragadható meg leglátványosabban, ám az ő költészetük gesztusait Mesterházy bizonyos értelemben, hogy költészetének regiszterében szóljak, még überolja is. Mesterházy a folyamatosan beillesztett vendégszöveg-darabkáival, német-angol ki- vagy beszólásaival, számítógépes trükkök beidézésével mintha még tágabbra venné azt a nyelvi tartományt, melyet bejárni akar…”
(Margócsy István: A pátosz és a posztmodern / KÖNYVKRITIKA – Élet és Irodalom, L. évfolyam 49. szám, 2006. december 8.)

LÍRA
Antológia-megjelenés
Szép Versek 2005
És még csak nem is hangzik I. (könnyedség)

És még csak nem is hangzik II. (hajszálra ugyanúgy)

Folyóiratokban való megjelenések
2000 – 2003. június

semmi más (sms)

meddig lehet járni erre át

elnézzük

Minthák

Élet és Irodalom – 2003. július 11.

Kézikönyv arról, hogy hogyan csináljunk olyan kis egészet

Élet és Irodalom – 2003. október 17.

Töltelék’s [hajnali részegség]

Töltelék’s [idézek egy legfinomabbat]

Töltelék’s [elme: Hölderlin+M]

Alföld – 2003. december

a meghalásba olyat lehet félni

mondod érjen el a szívig

Szívrehiába

Élet és Irodalom – 2004. április 2.

És még csak nem is hangzik I. (könnyedség)

És még csak nem is hangzik II. (hajszálra ugyanúgy)

Tiszatáj – 2004. április

és így tovább (stb.)

Milyen napot?

2000 – 2004. június

fehérjék. szomorúság

Énreteszek

Alföld – 2004. június

Patetika zűrzavarban

szótárba dolgozzál

Szívezet

Élet és Irodalom – 2005. március 11.

1000ből egyszer olyat a lélek

[Próbából múltam el mellőled, ahogy csak…]

Szélen balzsam

Jelenkor – 2015. január

Mennyből, padlóról

A B

Örökkévalóság, minimum

Jelenkor – 2015. május

Úgy térek majd vissza

. jó közel

Milyen szép bír lenni…

Opus – 2015. július (36. szám)

Truváj

Talált füzet

Hallottam meghalsz

Boldogok szigete

Az én szívem

2000 – 2015. augusztus

A végesség szeretete

több példányban

Leléptem

Jelenkor – 2016. január

Háton

…nagyot öregszik

Imát próbálok

Opus – 2016. augusztus (43. szám)

Ívsor

Imitt álom

több példányban (2)

TD’76 és a különféle „M”-ek

Imitt álom (remix)

Jelenkor – 2016. szeptember

…lököm fölfelé

És akkor sír az ember

Tiszatáj – 2016. november

…egyet lépni

Szívezés van

2000 – 2017/1

nem nyerésre váró verseny

Kevesebbjeim (1)

Napozó

Szövegben vendég

Szigetelés

Jelenkor – 2017. május

Szívizomjáték

Néha átereszt

apró gond akadt az örökléttel

PRAE – 2017/2

Fuzzy-jegyzetek

Jelenkor – 2017. szeptember

Soha nem látott bálnák hangja (versciklus, részlet)

[szárítókötél]

[bálnák hangját]

[XXI.]

[háttal előre]

[buszjegy]

[Amikor először megszólaltam]

[Sergio Ramos]

[22 éve Malinskában, Krk szigetén]

[a pályán lévő játékosok]

[A nyár utolsó napján még megnéztem]

[Mesterházy Balázs]

Jelenkor – 2018. december

folytatása legyen – Tandori Dezső 80. születésnapjára

Kalligram – 2019. április

Csönded szélén

Karibi zenész

Az én szívem

Semmiből lettem

Jelenkor – 2019. július-augusztus

TÖRECSEK I. fejezet (verses regény részlete)

Élet és Irodalom – 2019. július 19.

Toszkána

Néhány számmal nagyobb lélek

Már könnyedén siklasz

Kalligram – 2019. szeptember

O*kológia

Fohász

Galamb és veréb

Szememben a nappal

Reped

Requiem

Népszava – Nyitott Mondat – 2019. november 23.

TÖRECSEK III. fejezet (fejezet és verses regény részletek)

Kalligram – 2020. április

TÖRECSEK II. fejezet (verses regény, részlet)

Népszava – Nyitott Mondat – 2020. július 10.

TÖRECSEK V. fejezet (verses regény részletek)

Népszava – Nyitott Mondat – 2020. augusztus 7.

TÖRECSEK V. fejezet (verses regény részletek)

Jelenkor – 2020. szeptember

Megnyílik a menny

Irimiás monológja (Krasznahorkai-átirat)

PRAE – 2020/1

TÖRECSEK VII. fejezet (verses regény részlet)

Élet és Irodalom – 2021. január 08.

Eleven halál I.

Eleven halál II.

Spliti pu.

Kalligram – 2021. január

TÖRECSEK IV. fejezet (verses regény, részlet)

Jelenkor – 2021. február

Mediterráneum-jegyzetek (prózaversek)

SiópArt – 2021/?

A tenger, a hegyek, a szakadékok (Goncsarov-átiratok)

Bárka – 2021/?

Mediterráneum-jegyzetek (prózaversek)

PRÓZA
Kalligram – 2018. február, Laufer tanárnő rövid ujjúban jár (novella)

Élet és Irodalom – 2018. április 6.

Báró álma (novella)

Playboy – 2018. június

Úttörőfröccs (novella)

Jelenkor – 2018. július-augusztus

Bagdi elindul (novella)

2000 – 2018/2

Lisbeth (novella)

Kalligram – 2018. október

Szegénykrisztus, avagy Kardos visszafordul (novella)

IRODALOMELMÉLET, KULTÚRATUDOMÁNY
Hazai folyóiratokban és tanulmánykötetekben:
A szétcsúszás alakzatai két 19. századi szövegben (E.T.A. Hoffmann- és Kierkegaard-szövegek elemzése) Literatura 1998/3 241-263.

Reprezentáció, identitás, temporalitás (Benjamin allegória-fogalma és az allegória kora romantikus hagyománya. Novalis: Fichte-Studien) Literatura 1998/4 347-380.

[ue.: In: Szegedy-Maszák M./Hajdu P. (szerk.): Romantika: világkép, művészet, irodalom. Osiris, Bp., 2001, 82-116.]

Gondolatiság, ideológia, retorika (Vörösmarty) Literatura 1999/1 61-73.

[ue.: In: Szegedy-Maszák M./Hajdu P. (szerk.): Romantika: világkép, művészet, irodalom. 162-174.]

Adalékok a romantika- és a Vörösmarty-értés kérdéseihez Utószó in: Vörösmarty Mihály: Válogatott költemények. Alexandra, Pécs, é.n. 525-541.

Az elsajátítás alakzatai (Emlékezés, álom és történet Krúdy Gyula Szindbádjában) Alföld 2001/3 48-58.

“Fénynek hajlékát romjaiban látni” (Vörösmarty Mihály: A Rom) ItK 2001/5-6 685-697.

“Eine Inschrift, über die ich trete” (Az önazonosság, a líraiság és az irodalomtörténeti hozzárendelések szimbolikus szerkezetének problematikája Goethe korai lírájában) Literatura 2002/1 3-38.

“Meines Anfangs erinnr ich mich nicht” (A szimbolikus szerkezetek problematikája Goethe korai lírájában II.) In: Kulcsár Szabó Ernő (szerk.): Hang és beszéd. Osiris, Bp., 2003, 58-102.

„I just murdered the alphabet”. Eminem-jegyzetek. Iskolakultúra, 2004/8, pp. 90-96.

[ue. In: Lóránd Zsófia – Scheibner Tamás – Vaderna Gábor – Vári György (szerk.): Laikus olvasók? A nem-professzionális olvasás lehetőségei. L’Harmattan, Bp., 2006.]

Külföldi szakmai periodikában és tanulmánykötetben:
“Was für ein unheimliches Missverständnis die Wörter doch sind?” – Sándor Márai zum 100. Geburtstag. Berliner Beiträge zur Hungarologie 12. 125-132.

Temporalitet i estetski totalitet (oblikovanje identiteta kod Gyule Krúdyja) Knjizevna Smotra 122 (4) [Zagreb] 63-67.

„Auf dem Ast des Nichts…” (Epochenkonstruktionen und die Erfahrung des Ich in der späten lyrik von Attila József) In: Lyrik der Spätmoderne in Ost-Mittel-Europa. Berlin-Leipzig, 2002.

FORDÍTÁS
Manfred Frank: A koraromantika filozófiai alapjai. In: GOND, 17. szám, 1998, pp. 40-117.

Támogasd a szerzőt

A Nuuvellánál hiszünk abban, hogy az íróink közvetlen támogatásával hozzájárulhatunk ahhoz az anyagi biztonsághoz, amely mellett a szerző 100%-ban a munkájára koncentrálhat.

Az alábbi csúszkával be tudod állítani, hogy mennyi pénzzel kívánod támogatni Mesterházy Balázs nevű szerzőnket havi szinten. Ez az összeg tartalmaz egy 100Ft-os előfizetési díjat is, amelyért cserébe a szerző összes tartalmát korlátozás nélkül olvashatod a Nuuvellán.

600 Ft

Támogatom

Keresés

Bejelentkezés / Regisztráció

Kérjük, jelentkezz be a folytatáshoz! Bónusz: regisztrált felhasználóként korlátok nélkül olvashatod a Nuuvella Sunrise aktuális számát!