Barion Pixel nuuvella

A tudat szintjei

1. Anyag szint: Ezen a szinten a tudat nem létezik, az anyag magában csak van, nem interaktál a környezettel semmilyen fizikai, kémiai és biológiai szintnél magasabb módon. Ide tartozik például a kavics, a víz, az üledék...


2. Szerves szint: Az objektum a környezeti hatásokra primitív reakciókat ad, de még nem képes semmilyen szintű döntésre vagy kommunikációra. Ide tartoznak például magok. 

3. Pre-ösztöni szint: Az objektum képes bizonyos feladatokat elvégezni, mint szaporodás, építés, bontás, mozgás. Tipikusan vírusok, baktériumok, egyszerűbb mikroszkopikus növények szintje.

4. Ösztöni szint: Az objektum képes arra, hogy kommunikáljon a társaival, reagáljon rájuk és a környezetre. Növények, rovarok, primitívebb állatok tartoznak ide.

5. Magas ösztöni szint: Az objektum képes arra, hogy szociális viselkedést mutasson, kötődjön, harcoljon társaival, vagy rivalizáljon. A kommunikációban már nem csak a hasonló objektumok jeleinek értelmezése, de az eltérőké is felismert, alacsony szinten értelmezett. Ide tartoznak az ember vagy más lény, akár hasonló objektumok által taníthatatlan összetett létformák.

6. Pre-tudatos szint: Az objektum képes a tanulásra, megismerésre, kommunikál a sajátjaival, esetleg az eltérő objektumokkal is. Ide tartoznak a háziállatok, a haszonállatok, és mindenféle létforma, melyet a legkisebb szinten is tanult viselkedést képes produkálni. 

7. Alacsony tudati szint: Az objektum képessé válik arra, hogy felismerje magát és a világot, a benne elfoglalt helyének értelmezése már megkezdődik. Eszközöket használ, szórakozik, kultúrát kezd építeni. Ide tartoznak a főemlősök, delfinek és egyéb hasonló létformák. 

8. Tudati szint: Az objektum már felismeri, hogy gondolkodik, eszközöket kreál, újításokat hoz létre és használ. Ide tartoznak az emberi egyedek átlagosnak tekintett 100-as IQ szintje körüli intelligencia értéket produkáló egyedei. (Mivel a szintek nem élesen elkülönülőek, és az átjárás lehetséges, az emberi egyedek átlagos IQ szint alatti példányai a 7. és 8. szint közötti állapotban vannak, rosszabb esetben ennél is visszább fejlődve élnek.)

9. Közepesen magas tudati szint: Az objektum elkezdi önmaga értelmezését, a világot már az érzékszervein túl terjedő fogalmi rendszerekben is kezdi megismerni. Az ember IQ 100-nál magasabb intelligencia szintű, önreflexív egyedeinél figyelhető meg. 

10. Magas tudati szint: Az objektum nem elégszik meg azzal, hogy a már létező módon értelmezzen, képes felismerni, hogy gondolkodik, és gondolkodásáról kezd gondolkodni. A világot illetve önmagát, és az azon kívülit egyszerre képes vizsgálni olyan módon, mely már nem igényli a fizikailag megtapasztalható környezet támaszát, fogalmi szinten sem. Magas IQ-val rendelkező emberi egyedeknél figyelhető meg.

11. Összetett tudati szint: Az objektum nem csak a gondolkodásáról gondolkodik, hanem gondolkodik a gondolkodásának gondolkodásáról is, így megismerve azt, hogy ő hogyan képes az értelmezési folyamatát folytatni, ezzel pedig potenciálisan képes arra, hogy akármikor változtasson az értelmezési folyamaton, ezzel létrehozva újabb értelmezési mintákat. Erre a szintre nincs Földi példa, mivel annak a megértése, ami/aki ilyen szinten áll, egy paradoxon miatt nehéz. Mivel én magam is az emberi faj egy egyede vagyok, így annak korlátain keresztül szemlélve a világot, számomra világos az, ha valaki túlzottan okos, annak a szavát a többség nem érti, ezért visszaminősíti hülyévé. A jelenség során megfigyelhető, hogy az intelligenciát bíráló megfigyelő intelligencia szintje befolyásolja a mérés eredményét, ugyanis az értelmezés kizárólag egy bizonyos tartományon belül lehetséges. A megfigyelő kizárólag a vele azonos szintű intelliginciát képes pontosan mérni, az eltérés minél nagyobb bármely irányban, a mérés annál pontatlanabb. Ha szemléltetni szeretnék, akkor egy síkot kell elképzelni, mely két tengellyel van ellátva, a tengyelyek metszéspontja a megfigyelő intelligencia szintje, az egyik tengely az intelligencia mértékét méri, a másik a másmilyenségét. A megfigyelő általi pontosság a középpontban a 100% felé tendál, míg a távolság növelésével a 0% felé. Így a túl magas intelligenciájú vizsgálati alany szintjének mérése során könnyen elkövetheti a megfigyelő a hibát, hogy ellentétes irányban helyezi el, ezzel inverzeként értelmezve a vizsgálati alany szintjét az övéhez képest. Emiatt dokumentáltan ezen a szinten létező emberi példányokból elenyésző mennyiségű léteik vagy létezett, melyekről a korlátaink miatt nem tudhatjuk biztosan, hogy ide tartoztak/tartoznak-e.  

12. Együttes tudati szint: Az objektum, már nem önmagában létező, több különálló materiális objektum összessége, melyek együttes viselkedésre képesek. Ezek a szuperorganizmusok tudatos változatai. Amennyiben megvalósul a jövőben a hálózatba kötött kiborg emberi faj válik ilyenné. Itt a tudás már az egyes objektumok által birtokolhatót meghaladja, a tárhely, melyhez hozzáférnek egy külső tárolón elhelyezett, nem szabadon felhasználható tudási és viselkedési tár. Ennek a tárnak a primitív megjelenési formája a jelenlegi internet. 

13. Kollektíva szint: Az objektum egyes részobjektumai úgy viszonyulnak az egészhez, mint a sejtek az állatokhoz, azzal a különbséggel, hogy minden részegység tudatos, így az összeadott értelmi szint egy olyan objektumot eredményez, mely az egyedeinek az egyéniségét egybeolvasztja, nem hagyva teret önállóságnak. Itt a nagy egész önálló, az egyes részegységek ezt a képességet elveszítik. 

14. Kollektíva kollektíva szint: Az objektum több különálló kollektíva együttes összessége, meghagyva az egyes kollektívák különbözőségét, de már kezelve azokat, és felhasználva a világ és önmaga megértésére. Az ilyen objektum képes univerzum szintű léptékben gondolkodni és teremteni.

15. Önreflexív univerzum szint: A kollektívákat tömörítő kollektívák felett már csak az áll egy univerzum esetén, mely maga az univerzum. Ugyan nehéz tudatosnak hívni egy olyan objektumot, mely a mi értelmezési szintünkön kizárólag fizikai, kémiai, biológiai folyamatok összességének tűnik, azonban a kollektívák kollektíváit addig tömörítve nagyobb kollektívává, míg az minden értelmes objektumot magában foglal, két lehetséges verzió létezik: vagy létrejön az EGY kollektíva, mely kiírtja az egyedek egyediségi szintjét és csak kollektivikus egyediséget kezelve nagy tömbökbe tömöríti a létformákat az univerzumon belül, vagy feltételezzük, hogy ilyen ebben a pillanatban is létezik, és mi csak egy része vagyunk ennek, mely feltételezés egyenes következménye egy univerzum szintű gondolkodó, mely maga az univerzum. 

16. Isten szint: Amint egyel feljebb lépünk az univerzum szint fölé, máris eljutunk arra a pontra, ahol nem egyetlen univerzumon belül mindenható az objektum, hanem az univerzumon kívül is, így magával az univerzummal, mint objektummal képes bármint megtenni. 

17. Isten+1 szint: Amennyiben feltételezzük, hogy a 15. szint során tárgyaltak esetében a végtelenségig tömörített kollektívák következő lépcsőfoka nem az EGY kollektíva, hanem az univerzum, azt is feltételeznünk kell, hogy nem Isten a végállomása a tudatnak, hanem az a keret, melyben létezik. Mivel az emberi szemszögből már közel felfoghatatlan szintről beszélünk, kizárólag úgy tudom jellemezni, mint a LÉTEZÉS. A LÉTEZÉS az, melyen belül Isten található, ennél fogva annak magasabb szintűnek kell lennie.

18. ? szint: Annak megállapítása, hogy bármi lehet-e magasabb szinten a LÉTEZÉSnél, már nem lehetséges számomra, mivel a 11. pontban említett sík rendszerben a hozzám tartozó pontosság ezen a ponton csökken 0%-hoz annyira közeli értékre, ahol már bármilyen állítás közel 100%-os valószínűséggel lenne tévedés. Így a 18. szint létezésének problematikáját kénytelen vagyok a jövő, nálam nagyobb gondolkodóira hagyni. 

Tetszett a történet?

0 0

Regisztrálj és olvasd yuu solk 23 történetét!


  • 1200 szerző
  • 783 órányi történet
  • Reklámmentes olvasási élmény
  • Ingyenesen olvasható történetek
  • Napi szabadon olvasható merítés a Nuuvella Sunrise-on


Már van Nuuvella felhasználóm.

yuu solk

A tudat szintjei

Műfaj

filozófia

Rövid leírás / Beharangozó

Úgy gondoltam, csoportosítani kellene a gondolkodásfajtákat, és végül született egy lista, mely a tudat szintjeit részletezi.

Rövid összefoglaló

A tudat szintjei 0 - 18-ig

Olvasási idő

5 perc

Nyelv

magyar

Támogasd a szerzőt

A Nuuvellánál hiszünk abban, hogy az íróink közvetlen támogatásával hozzájárulhatunk ahhoz az anyagi biztonsághoz, amely mellett a szerző 100%-ban a munkájára koncentrálhat.

Az alábbi csúszkával be tudod állítani, hogy mennyi pénzzel kívánod támogatni yuu solk nevű szerzőnket havi szinten. Ez az összeg tartalmaz egy 100Ft-os előfizetési díjat is, amelyért cserébe a szerző összes tartalmát korlátozás nélkül olvashatod a Nuuvellán.

600 Ft

Támogatom

Bejelentkezés / Regisztráció

Kérjük, jelentkezz be a folytatáshoz! Bónusz: regisztrált felhasználóként korlátok nélkül olvashatod a Nuuvella Sunrise aktuális számát!